Naše služby

Pre koho sú naše služby určené?

Osoby poškodené pri dopravnej nehode (nie vinník) – vodič, spolujazdec, chodec, cyklista, motorkár, cestujúci

Pozostalí po obeti dopravnej nehody

Osoby poškodené pri pracovnom úraze

Osoby poškodené nesplnením si povinnosti majiteľa objektu alebo verejne prístupného priestoru – napr. zavinený pád na chodníku, pád objektov zo strechy a pod.

Osoby, ktorým bolo už vyplatené odškodné, ale nie sú spokojné z jeho výškou – pomáhame poškodeným otvoriť už zrealizované prípady odškodnenia pomocou prehodnotenia ujmy novými posudkami, vypracovanými našimi znalcami, čím sa nám darí zvýšiť odškodnenie poškodených.

Odškodnenie je možné aj v prípade dopravnej nehody, pri ktorej nebol zistený vinník

Odškodnenie za dopravnú nehodu aj do 2 rokov po nehode

Kontakt

Jednotlivé typy odškodenia

Jednorazové vyrovnanie

Jedná sa o jednorazové vyplatenie odškodnenia za úraz. Pri invalidite do 45% je zvyčajne v priemere ročného zárobku poškodeného

Prehodnotenie už vyplateného odškodnenia

Pomáhame poškodeným otvoriť už zrealizované prípady odškodnenia pomocou prehodnotenia ujmy novými posudkami, vypracovanými našimi znalcami, čím sa nám darí zvýšiť odškodnenie poškodených

Úrazová renta

Jedná sa o kompenzáciu straty zárobku po skončení PN. V prípade invalidity od 45% je vyplácaný rozdiel medzi pôvodným zárobkom pred úrazom a súčtom zárobku+invalidného dôchodku po úraze

Mimosúdne vyrovanie

Mimosúdne vyrovnanie sťaženia spoločenského uplatnenia, je jeden z posledných druhov odškodnení pre klientov, ktorí zostali invalidní v dôsledku nehody. Zvyčajne sa pohybuje okolo 25% hodnoty trvalých následkov fyzických a psychických

Citová ujma pri úmrtí

Patria sem náklady spojené s pohrebom a odškodnenie citovej ujmy. Nárok na citovú ujmu majú všetci pozostalí – priami príbuzní, prípadne osoby žijúce v spoločnej domácnosti (druh, družka).

Bolestné

Bolestné je jeden z prvých nárokov, ktorý vznikne poškodenému – prvotné zranenia.  Dáme vypracovať znalecký posudok na vlastné náklady a ten sa následne uplatňuje na poisťovňu vinníka. Zvyčajne je v prípade vyhotovenia posudku posudok aj o polovicu vyšší, ako keď ide klient cez advokáta alebo inú spoločnosť, prípadne sám. Advokát si totiž nedá vypracovať posudok.

Preplatenie liečebných nákladov

Preplatenie nákladov, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s liečbou ako sú napr. lieky, pomôcky, ktoré sú klientovi predpísané na recept – treba si odložiť doklad o zaplatení. Rovnako tiež náklady súvisiace s cestou za vyšetreniami a liečbou (nie je potrebné odkladať doklady o zaplatení PHM, vypracuje sa čestné prehlásenie, kde sa zaznamená, že klienta vozil príbuzný a následne sa doloží technický preukaz niekoho z rodiny). Cestovné príkazy vypracuje naša spoločnosť. V prípade, ak klienta vozila sanitka, treba doložiť doklady o úhrade – budú tiež preplatené. Prepláca sa aj parkovné.

Fyzické alebo psychické trvalé následky

Psychické – ak sa o nehode sníva, strach zo sedenia v aute, podráždenie z dôvodu poškodenia zdravia úrazom. Nasleduje dôverné psychiatrické vyšetrenie s posudkom, pričom psychiater nikde posudok nezasiela (ani obvodnému lekárovi), takže je to plne dôverné, výhradne pre účely odškodnenia.

Fyzické – zpravidla sú po roku od dopravnej nehody, kedy by mal byť z medicínskeho hľadiska stav poškodeného ustálený. Opäť, ako pri bolestnom sa realizuje posudok na základe lekárskych správ od klienta. Posudok vyhotovuje náš znalec na naše náklady. V prípade, ak je nutné po operácii odstrániť osteosyntetický materiál (kovový chirurgický materiál) trvalé následky sa riešia po roku od daného zákroku, nakoľko sa stav poškodeného môže výrazne zmeniť.

Preplatenie poškodeného majetku

Jedná sa o náhradu škody za poškodené veci pri dopravnej nehode, ktorí si klient musí nafotiť a uchovať, pre prípad, že ich poisťovňa bude chcieť obhliadnuť. Jedná sa napr. o okuliare, mobil, oblečenie, notebook, tablet, elektronické cigarety, ale aj prevážaný tovar a pod.

Prečo si vybrať práve nás?

Lebo sme jednotkou v tejto oblasti na Slovensku

Naša misia

Pomáhať každému, kto potrebuje pomoc, bez ohľadu na to, či má alebo nemá dostupné prostriedky na drahých právnikov. Sme tu jednoducho pre KAŽDÉHO.

Naša Vízia

Vďaka individuálnemu prístupu ku každému klientovi dosahujeme to, aby klient získal odškodnenie v maximálnej možnej výške.V priemere dosahujeme o 35-50% vyššiu výšku odškodného ako pri individuálnom konaní.

Naše metódy

Individuálny prístup, Vlastná sieť znalcov a lekárov, úhrada prípadných nákladov počas riešenia odškodného na náklady našej spoločnosti.