Poradňa

Najčastejšie otázky

Prečo žiadať o odškodné?

Získate kompenzáciu za ujmu na vašom zdraví alebo majetku, pričom aj ľahké zranenie Vám prinesie vysoké odškodné

Získate vyššie odškodné. Svojpomocne sa Vám to nepodarí. Dosiahnete maximálne odškodné. Zastupujeme Vás pri rokovaniach s poisťovňou, vinníkom nehody, či OČTK – orgánmi činnými v trestnom konaní (polícia, súdy, prokuratúra, mediátor)

Účastníkom dopravnej nehody, poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode: vodičom, spolujazdcom, cestujúcim, cyklistom, motorkárom,  chodcom  

Áno, vieme pomôcť aj pozostalým získať odškodnenie za úmrtie ich blízkych.

Vieme pomôcť aj niekoľko rokov po nehode. Všetko závisí však aj od krajiny, kde sa nehoda stala.

To nevadí, dôležité je však, aby nehoda bola zdokumentovaná políciou.

  • Komplexne pomôžeme pri uplatnení a preukázaní nárokov na odškodnenie
  • Vypracujeme odbornú analýzu odškodnenia         
  • Priamo Vás budeme zastupovať pred poisťovateľom          
  • Posúdime už uplatnený nárok na odškodnenie   

Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v priamom dôsledku prevádzky dopravného vozidla.

S volaním polície sa neprerátajte, ak ste napríklad zavinili nehodu a neprišlo k zraneniam a výrazným škodám na majetku, aby sa nestalo, že pre zavolanie polície k nehode prídete o vodičský preukaz! Niekedy sa stačí dohodnúť s druhou stranou, spísať, čo spísané má byť a políciu do toho jednoducho nezaťahovať. No pozor! Sú prípady, kedy políciu bezpodmienečne musíte zavolať. Poradíme vám ako sa vymotať z tohto bludiska, kedy je a kedy nie je potrebné volať políciu.

Stačí, ak sa účastníci dohodnú, že škoda nepresiahla 3990 eur, teda došlo ku škodovej udalosti a nie k dopravnej nehode. Ak neviete určiť výšku škody, zavolajte políciu, ktorá urobí odhad škody a oznámi vám, či ide o dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť.

Ak pri nehode neprišiel nikto o život alebo nebol nikto zranený.

Ak sa nestalo, že pri kolízii nebol poškodený majetok tretej osoby alebo iné verejnoprospešné zariadenie.

Nie je podozrenie na požitie alkoholu.

7 základných krokov pri dopravnej nehode

7 Základných krokov pri dopravnej nehode Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v ...

Zobraziť viac