Blog

Od zúfalstva k spravodlivosti: Ako som sa po úraze postavil na nohy a získal odškodnenie

Život je ako horská dráha, plná neočakávaných zákrut a strmých pádov. Niekedy stačí jediný okamih, aby sa váš svet obrátil naruby. Presne to sa stalo aj mne, 34 ročnému Milanovi zo Žiliny, keď som sa jedného mrazivého rána ponáhľal do práce. Na zľadovatenom chodníku som stratil stabilitu a nešťastne spadol, čo malo za následok zlomeninu nohy a dlhé týždne strávené v nemocnici.

Okrem neznesiteľnej bolesti a obmedzenej pohyblivosti som sa musel vyrovnať aj s finančnými problémami. Ako hlavný živiteľ rodiny som sa ocitol v neschopnosti pracovať a zabezpečiť svojich blízkych. Budúcnosť sa mi javila ako temná a plná neistoty.

V tej chvíli som sa však rozhodol, že sa nevzdám bez boja. Vyhľadal som pomoc odborníkov z Odskodnime.to, ktorí mi poskytli neoceniteľnú podporu a odborné poradenstvo. Vďaka ich skúsenostiam a znalostiam som sa zorientoval v spleti zákonov a predpisov týkajúcich sa odškodnenia a získal som prehľad o svojich právach.

S ich pomocou som sa postavil poisťovni a žiadal som spravodlivé odškodnenie za utrpenú škodu. Po náročných rokovaniach a kompromisoch sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá mi pomohla pokryť náklady na liečbu, rehabilitáciu a kompenzovať stratu príjmu počas mojej práceneschopnosti.

Vďaka podpore Odskodnime.to som sa mohol naplno sústrediť na svoje uzdravenie a návrat do bežného života. Nemusel som sa trápiť finančnými starosťami a mohol som sa venovať svojej rodine a rehabilitácii.

Cesta k uzdraveniu bola dlhá a náročná, no vďaka finančnej podpore som ju zvládol oveľa ľahšie. Dnes môžem opäť chodiť, pracovať a užívať si život so svojimi blízkymi.

Môj príbeh je dôkazom, že aj v tých najťažších chvíľach sa oplatí bojovať za svoje práva. Ak ste sa ocitli v podobnej situácii, neváhajte a vyhľadajte odbornú pomoc. S ich podporou môžete získať odškodnenie, ktoré vám pomôže prekonať ťažké obdobie a vrátiť sa späť do života.

Milan, Žilina

Vaše práva po úraze – podrobný návod

Ak ste utrpeli úraz zavinením inej osoby, máte zákonné právo na odškodnenie. Toto odškodnenie môže zahŕňať:

 • Kompenzáciu za bolesť a utrpenie: Táto časť odškodnenia má za cieľ vyrovnať fyzickú bolesť a psychické trápenie, ktoré ste prežili v dôsledku úrazu.
 • Náhradu za ušlý zisk: Ak ste v dôsledku úrazu nemohli pracovať, máte právo na náhradu strateného príjmu.
 • Úhradu nákladov na liečbu a rehabilitáciu: Odškodnenie by malo pokryť všetky náklady spojené s liečbou vášho zranenia, vrátane liekov, rehabilitácie, fyzioterapie a ďalších procedúr.
 • Náhradu ostatných výdavkov súvisiacich s úrazom: Môžete mať nárok aj na náhradu cestovných nákladov, nákladov na opatrovanie a ďalších výdavkov, ktoré vám vznikli v dôsledku úrazu.

Ako postupovať pri žiadosti o odškodnenie – krok za krokom

 1. Dôkladne zdokumentujte úraz: Zaznamenajte si všetky dôležité informácie o úraze, ako sú miesto, čas, presný priebeh udalostí, mená svedkov a ich kontaktné údaje. Ak je to možné, urobte fotografie alebo videozáznam miesta nehody.
 2. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc: Nechajte si ošetriť zranenia a získajte od lekára podrobnú lekársku správu, ktorá bude slúžiť ako dôkaz o rozsahu a závažnosti vášho zranenia.
 3. Obráťte sa na odborníkov na odškodnenie: Kontaktujte našich skúsených odborníkov, ktorí sa špecializujú na odškodnenie po úrazoch. Poskytneme vám odborné právne poradenstvo a pomôžeme vám uplatniť vaše nároky.
 4. Systematicky zbierajte dôkazy: Zhromaždite všetky relevantné dôkazy, ktoré podporujú vašu žiadosť o odškodnenie. Patria sem lekárske správy, potvrdenia o zaplatení za lieky a rehabilitáciu, výpisy z účtu, potvrdenia o strate zárobku a ďalšie dokumenty, ktoré potvrdzujú vaše výdavky a straty.
 5. Bezodkladne oznámte úraz poisťovni: Informujte svoju poisťovňu alebo poisťovňu zodpovednej osoby o úraze a poskytnite jej všetky potrebné informácie a dokumenty.
 6. Nebojte sa vyjednávať s poisťovňou: Ak poisťovňa ponúka nedostatočné odškodnenie, nebojte sa vyjednávať a žiadať spravodlivé vyrovnanie. Odborníci na odškodnenie vám v tomto procese môžu byť nápomocní.
 7. V prípade potreby sa obráťte na súd: Ak sa vám nepodarí dosiahnuť dohodu s poisťovňou, môžete sa obrátiť na súd a domáhať sa svojich práv prostredníctvom súdneho konania.

Pamätajte, že máte právo na spravodlivé odškodnenie a naši odborníci vám ho pomôžu získať.

Kontaktuje nás  www.odskodnime.to, tel: +421 910 955 590, email: info@odskodnime.to