Blog

Odškodnenie za úraz: Váš komplexný sprievodca krok za krokom

Život je nevyspytateľný a nešťastia sa môžu prihodiť kedykoľvek. Úrazy patria medzi tie najnepríjemnejšie udalosti, ktoré môžu mať závažné následky na naše zdravie, psychiku aj finančnú situáciu. Ak ste utrpeli zranenie zavinením inej osoby, máte zákonné právo na odškodnenie. Táto podrobná príručka vám poskytne všetky potrebné informácie a rady, ako postupovať pri žiadosti o odškodnenie, aby ste získali spravodlivú náhradu za utrpenú škodu.

Kedy máte právo na odškodnenie?

Nárok na odškodnenie vzniká každému, komu bola spôsobená ujma na zdraví zavinením inej osoby alebo inštitúcie. To zahŕňa široké spektrum situácií, ako napríklad:

 • Nehody na pracovisku: Ak ste sa zranili pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou, zodpovednosť za váš úraz nesie váš zamestnávateľ.
 • Úrazy na verejných priestranstvách: Ak ste utrpeli zranenie na chodníku, ceste, v parku alebo inom verejnom priestranstve, zodpovednosť môže niesť mesto, obec alebo správca daného priestoru.
 • Dopravné nehody: Ak ste boli účastníkom dopravnej nehody a utrpeli ste zranenia, môžete mať nárok na odškodnenie od poisťovne vinníka nehody alebo z garančného fondu.
 • Chyby v zdravotnej starostlivosti: Ak ste utrpeli zranenie v dôsledku nesprávnej liečby alebo ošetrenia v nemocnici, máte právo žiadať odškodnenie od zdravotníckeho zariadenia.
 • Úmyselné ublíženie na zdraví: Ak vám niekto úmyselne spôsobil zranenie, máte právo na odškodnenie od tejto osoby.

Čo ovplyvňuje výšku odškodnenia?

Výška odškodnenia sa posudzuje individuálne a závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patria:

 • Rozsah a závažnosť zranení: Čím vážnejšie sú vaše zranenia, tým vyššie odškodnenie môžete očakávať. Závažnosť úrazu sa posudzuje na základe lekárskych správ a posudkov.
 • Dĺžka liečby a rehabilitácie: Dlhšia liečba a rehabilitácia znamenajú vyššie náklady, ktoré by malo odškodnenie pokryť.
 • Trvalé následky úrazu: Ak úraz zanechal trvalé následky na vašom zdraví, ako napríklad znížená pohyblivosť, chronická bolesť alebo psychické problémy, máte nárok na vyššie odškodnenie.
 • Vek a profesia poškodeného: Vek a profesia ovplyvňujú výšku ušlého zárobku, ktorý je súčasťou odškodnenia.
 • Náklady spojené s liečbou a rehabilitáciou: Odškodnenie by malo pokryť všetky náklady spojené s liečbou, ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky, rehabilitácia, fyzioterapia, a ďalšie.
 • Strata na zárobku: Ak ste v dôsledku úrazu nemohli pracovať, máte nárok na náhradu ušlého zárobku.
 • Bolestné a zníženie kvality života: Okrem materiálnych škôd máte právo aj na odškodnenie za bolesť, utrpenie a zníženú kvalitu života.

Ako postupovať pri žiadosti o odškodnenie – podrobný návod

 1. Dôkladná dokumentácia úrazu: Okamžite po úraze si zaznamenajte všetky dôležité informácie, ako sú presný čas a miesto úrazu, okolnosti, za ktorých k nemu došlo, mená a kontaktné údaje prípadných svedkov. Ak je to možné, urobte fotografie alebo videozáznam miesta nehody.
 2. Vyhľadanie lekárskej pomoci: Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a nechajte si ošetriť všetky zranenia. Uistite sa, že máte kompletnú lekársku dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako dôkaz o rozsahu a závažnosti vášho zranenia.
 3. Zhromaždenie dôkazov: Zbierajte všetky dôkazy, ktoré podporujú vašu žiadosť o odškodnenie. To zahŕňa lekárske správy, výsledky vyšetrení, potvrdenia o zaplatení za lieky a rehabilitáciu, výpisy z účtu, potvrdenia o strate zárobku a ďalšie relevantné dokumenty.
 4. Kontaktovanie poisťovne vinníka: Ak je vinník úrazu poistený (napríklad v prípade dopravnej nehody), oznámte úraz jeho poisťovni. Ak ste utrpeli pracovný úraz, kontaktujte poisťovňu vášho zamestnávateľa.
 5. Konzultácia s odborníkom: Ak si nie ste istí, ako postupovať, alebo ak poisťovňa nekoná v súlade s vašimi očakávaniami, vyhľadajte pomoc skúseného odborníka z Odskodnime.to špecializujúceho sa na odškodnenie, ktorý  vám poskytne odborné poradenstvo, pomôže vám zhromaždiť a správne interpretovať dôkazy, zastupovať vás v komunikácii s poisťovňou a v prípade potreby vás bude zastupovať na súde.

Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť

 • Nepodpisujte dokumenty, ktorým nerozumiete: Nikdy nepodpisujte žiadne dokumenty, ktorých obsahu úplne nerozumiete. Vždy si ich dôkladne prečítajte a v prípade nejasností sa poraďte s právnikom.
 • Nepodceňujte závažnosť úrazu: Aj zdanlivo ľahké zranenia môžu mať dlhodobé následky. Nechajte si vyšetriť všetky zranenia a dôkladne zdokumentujte ich rozsah.
 • Nečakajte príliš dlho: Premlčacia doba na uplatnenie nároku na odškodnenie je obmedzená. Preto je dôležité konať čo najskôr a obrátiť sa na odborníka.

Ako maximalizovať svoje šance na úspech?

 • Spolupracujte s odborníkom: Náš skúsený odborník vám pomôže s celým procesom odškodnenia, od zhromažďovania dôkazov až po zastupovanie na súde.
 • Buďte dôslední: Dôkladne dokumentujte všetky výdavky a straty spojené s úrazom.
 • Komunikujte s poisťovňou: Pravidelne informujte poisťovňu o svojom zdravotnom stave a poskytnite jej všetky potrebné dokumenty.
 • Buďte trpezliví: Proces odškodnenia môže byť zdĺhavý, preto je dôležité byť trpezlivý a nevzdávať sa.

Pamätajte, že máte právo na spravodlivé odškodnenie. S pomocou nášho odborníka z Odskodnime.to môžete zvýšiť svoje šance na úspech a získať finančnú kompenzáciu, ktorá vám pomôže prekonať následky úrazu a vrátiť sa do plnohodnotného života.

Určite si poznačte tieto kontakty, niekdy neviete čo sa môže stať:  www.odskodnime.to,     tel: +421 910 955 590, email: info@odskodnime.to