Blog

Povinné zmluvné poistenie (PZP): Vaša ochrana na cestách – Rady od odborníkov z Odskodnime.to

My v Odskodnime.to vieme, že povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre každého vodiča nevyhnutnosťou. Ide o zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vášho vozidla. Jednoducho povedané, ak spôsobíte dopravnú nehodu, PZP pokryje náklady na škody, ktoré spôsobíte iným účastníkom nehody, či už ide o škody na majetku alebo na zdraví.

Prečo je PZP nevyhnutné?

PZP nie je len formálna povinnosť, ale aj kľúčová ochrana pre každého vodiča. V prípade nehody vám PZP ušetrí značné finančné výdavky na odškodnenie poškodených. Bez PZP by ste museli škody hradiť z vlastného vrecka, čo by mohlo mať vážne následky pre vaše financie a dokonca viesť k exekúcii.

Vedeli ste, že priemerná výška plnenia z PZP v prípade škody na zdraví sa pohybuje v desiatkach tisíc eur? Bez poistenia by ste tieto náklady museli znášať sami.

Čo všetko PZP kryje?

PZP vám poskytuje komplexnú ochranu a kryje širokú škálu škôd:

  • Škody na zdraví: Pokrýva náklady na liečenie, rehabilitáciu, ušlý zárobok poškodeného, bolestné a ďalšie náhrady spojené s úrazom.
  • Škody na majetku: Zahŕňa opravu alebo náhradu poškodeného vozidla, náklady na odťah, ako aj poškodenie iného majetku, ako sú zvodidlá, budovy, dopravné značky a ďalšie.
  • Úmrtie: V prípade tragickej udalosti PZP kryje aj náklady spojené s úmrtím, ako sú náklady na pohreb a odškodnenie pozostalých.

Čo PZP nekryje?

Je dôležité si uvedomiť, že PZP má svoje limity. Nezahŕňa škody na vašom vlastnom vozidle, na to slúži havarijné poistenie. Taktiež nekryje škody spôsobené úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok.

Bc. Monika Hanuliaková, odborníčka na poistenie a odškodnenie pri úraze z Odskodnime.to, radí: „Ak máte nové alebo drahšie vozidlo, zvážte doplnenie PZP o havarijné poistenie, ktoré vám poskytne komplexnú ochranu.“

Ako si vybrať to správne PZP?

Výber správneho PZP môže byť náročný, pretože na trhu existuje množstvo ponúk. Pri výbere sa zamerajte na tieto kľúčové faktory:

  • Rozsah krytia: Dôkladne si overte, aké typy škôd sú kryté a aké sú limity plnenia. Vyššie limity plnenia vám poskytnú väčšiu istotu v prípade vážnej nehody.
  • Cena: Porovnajte ceny PZP od rôznych poisťovní. Avšak majte na pamäti, že najlacnejšie poistenie nemusí vždy ponúkať dostatočnú ochranu.
  • Bonusy a zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zaujímavé bonusy za bezškodový priebeh alebo zľavy pre rôzne skupiny vodičov, ako sú napríklad mladí vodiči, seniori alebo vodiči s nízkym počtom najazdených kilometrov.
  • Pripoistenia: Zvážte aj možnosť pripoistenia, ako je napríklad pripoistenie pre prípad nehody s nezisteným vinníkom, pripoistenie čelného skla alebo pripoistenie právnej pomoci.

Odskodnime.to vám pomôže s výberom

Výber správneho PZP môže byť komplikovaný a časovo náročný. Preto sme tu my, tím Odskodnime.to, s Bc. Monikou Hanuliakovou na čele. S našimi dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami trhu vám pomôžeme vybrať PZP, ktoré bude presne vyhovovať vašim potrebám a finančným možnostiam.

Kontaktujte nás:

Odskodnime.to

  • Telefón: 0910 955 590
  • Email: info@odskodnime.to

Radi vám poradíme a pomôžeme s výberom PZP, aby ste mohli jazdiť s pokojom a istotou.

Bc. Monika Hanuliaková